Number of the records: 1  

Online kontrola štruktúry, štylistickej úrovne a formálnej úpravy záverečných prác

 1. Title Online kontrola štruktúry, štylistickej úrovne a formálnej úpravy záverečných prác
  Author infoEva Mačurová
  Author Mačurová Eva EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. [S. 1-6] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Rakovská Eva ; Kršjak Miroslav ; Blahušiak Martin ; Brixová Janette ; Bandurič Igor ; Blahušiak Martin ; Inovačný proces v e-learningu Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4076-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords práce kvalifikačné * práce diplomové * kontrola * automatizácia
  AnnotationPríspevok predstavuje návrh riešenia automatickej kontroly formálnej stránky záverečných prác študentov prvého a druhého stupňa Ekonomickej univerzity a možnosti jeho rozšírenia do podobných oblastí. Použitie online nástroja na vyhodnotenie formálnej úpravy práce a pravopisu ušetrí vedúcemu záverečnej práce čas strávený pri pripomienkovaní danej práce a študentom pomôže zvýšiť úroveň ich prác. Návrh predpokladá na vstupe rozhrania aplikácie pdf dokument a na výstupe html stránku s odporúčanými opravami.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00420-008, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF393.4 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.