Number of the records: 1  

Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému

 1. Title Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému
  Author infoEva Rakovská
  Author Rakovská Eva EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. [S. 1-10] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Rakovská Eva ; Kršjak Miroslav ; Blahušiak Martin ; Brixová Janette ; Bandurič Igor ; Blahušiak Martin ; Inovačný proces v e-learningu Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4076-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vzdelávanie elektronické * kurzy * učitelia * technológie informačné * internet * prezentácia
  AnnotationVďaka internetu a mobilným technológiám je možnosť štúdia a vzdelávania sa oveľa dostupnejšia ako v minulosti. Akou formou je potrebné robiť elektronické vzdelávanie a ako budovať e-learningové kurzy, aby sa stali príťažlivé pre študentov. Dôležitý je nielen obsah kurzu, ale aj forma poskytovania poznatkov v kurze a jazyk kurzu. Podpora štýlov učenia v e-learningu. Video v e-learningu. Inteligentný vyučovací systém. Niekoľko dobrých rád ako spraviť e-learningový kurz tak, aby bol študentami rešpektovaný.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00420-010, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF846.3 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.