Number of the records: 1  

Vybrané aspekty neoprávneného podnikania na finančnom trhu

 1. Title Vybrané aspekty neoprávneného podnikania na finančnom trhu
  TranslationSelected legal aspects of unauthorised business in the financial market
  Author infoIvan Barri, Andrea Slezáková, Peter Tkáč
  Author Barri Ivan
  Co-authors Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Tkáč Peter
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 23, č. 6 (Jún 2015), s. 26-29. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  Keywords dohľad nad finančným trhom * trh finančný * podnikanie * legislatíva * sankcie
  AnnotationNárodná banka Slovenska v rámci výkonu svojich činností, predovšetkým v oblasti dohľadu nad finančným trhom, sa stretla s nejedným prípadom, keď spotrebiteľom na finančnom trhu ponúkali finančné služby subjekty, niekedy dokonca fyzické osoby, ktoré neboli oprávnené na ich poskytovanie. Takáto situácia narúša základné pravidlá fungovania finančných trhov, kde poskytovatelia finančných služieb môžu ponúkať svoje služby spravidla iba vtedy, ak spĺňajú regulatórne požiadavky na ich výkon a zároveň naň získajú oprávnenie od Národnej banky Slovenska. Druhým, nemenej podstatným aspektom tohto javu je povinnosť Národnej banky Slovenska tieto skutočnosti skúmať a v rámci dohľadu ich vyhodnocovať a následne sankcionovať.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01987-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 6-10

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti 308.7 KBverejne dostupné
Number of the records: 1