Number of the records: 1  

Dunaj opäť oslavoval

 1. Title Dunaj opäť oslavoval
  Author infoJana Poórová, Peter Škoda
  Author Poórová Jana
  Co-authors Škoda Peter
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 16-18. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords rieky * rieky medzinárodné * hydrológia * diela vodné
  AnnotationInformácie o Dunaji pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (29.6.). Štáty tvoriace povodie Dunaja. Dunaj na Slovensku. Hydrologické pomery, ovplyvnenie hydrologického režimu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 1-12 + 1 mim. číslo

Number of the records: 1