Number of the records: 1  

Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů

 1. Title Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů
  Author infoJan Jandora, Jaromír Říha
  Author Jandora Jan
  Co-authors Říha Jaromír
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 23-28. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X
  NoteRes. čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords diela vodné * povodne * ochrana protipovodňová * škody
  AnnotationStručné zhrnutie postupov používaných pri stanovení rozsahu a priebehu osobitnej povodne v území pod porušeným vodným dielom. Získané výsledky slúžia ako podklad pre krízové riadenie v ohrozenej oblasti, pre hodnotenie bezpečnosti vodného diela, pre posúdenie efektívnosti a ekonomickej rentability prípadných opatrení na zvýšenie bezpečnosti diela. Analýza tiež umožňuje vyhodnotenie počtu potenciálnych obetí na ľudských životoch.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2015: 7-8