Number of the records: 1  

Malé vodné nádrže - nové úlohy v budúcnosti?

 1. Title Malé vodné nádrže - nové úlohy v budúcnosti?
  Author infoĽuboš Jurík, Dušan Húska, Klaudia Pariláková
  Author Jurík Ľuboš
  Co-authors Húska Dušan
  Pariláková Klaudia
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 58, č. 7-8 (2015), s. 28-31. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords nádrže vodné * Slovensko
  AnnotationPrehľad malých vodných nádrží v čiastkových povodiach SR. Zavlažované územia na Slovensku. Malé vodné nádrže dnes, ich problémy v budúcnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2015: 7-8