Number of the records: 1  

POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém

 1. Title POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém
  Author infoDanica Lešková
  Author Lešková Danica
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 58, č. mimoriadne vydanie (2015), s. 5-9. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X
  NoteRes. angl., slov.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords povodne * prognózovanie * monitoring
  AnnotationPovodne, príčiny a druhy.Hlavné komponenty budovaného povodňového systému POVAPSYS. Integrovaný informačný systém. Rozšírenie siete automatických zrážkomerných a automatických meteorologických staníc. Systém dištančných metód monitoringu. Príjem údajov z meteorologických družíc.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2015: mimoriadne vydanie