Number of the records: 1  

Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja

 1. Title Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja
  Author infoEleonóra Flochová
  Author Flochová Eleonóra EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Source document Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 125-132 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015 / Bláhová Mária ; Štrauss Dušan ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-80-969043-9-6
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyk odborný * ekonómia * nemčina * syntax
  AnnotationAnalýza príslovkových viet miesta a spôsobových viet so spojkami ohne dass, ohne ... zu, (an)statt dass, (an)statt ... zu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00830-016, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF76.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení