Number of the records: 1  

Zur Phonetikvermittlung im Deutschen

 1. Title Zur Phonetikvermittlung im Deutschen
  Author infoSilvia Adamcová
  Author Adamcová Silvia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. S. 17-23 CD-ROM. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2015 / Lančarič Daniel ; Vietorová Nina ; Brychtová Sylvia. ISBN 978-80-8177-009-8
  NoteRes. slov., nem. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * nemčina * fonetika * kompetencie komunikačné
  AnnotationDôležité fenomény zvukovej roviny nemeckého jazyka, ku ktorým patria okrem segmentálnej a suprasegmentálnej fonetiky aj proces osvojovania kodifikovanej výslovnosti. Ide o osvojovanie si kľúčových zručností a kompetencií, ku ktorým patrí lingvistická, komunikatívna ako aj interkultúrna kompetencia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01086-004, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti514 KBz IP adresy SEK po prihlásení