Number of the records: 1  

Anmerkungen zum Lehren und Lernen der deutschen Sprache in der Slowakei

 1. Title Anmerkungen zum Lehren und Lernen der deutschen Sprache in der Slowakei
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXX. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. S. 1-8 CD-ROM. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2015 / Lančarič Daniel ; Vietorová Nina ; Brychtová Sylvia. ISBN 978-80-8177-009-8
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov., nem. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * nemčina * fonetika * vyučovanie * vzdelávanie
  AnnotationVýučba filológie má na Slovensku dlhú a bohatú tradíciu, cudzím jazykom a ich osvojovaniu sa venovala vždy a za každého režimu veľká pozornosť. Z tohoto dôvodu sa autorka rozhodla túto situáciu stručne zmapovať a načrtnúť základné parametre tohto procesu z lingvistického a najmä fonetického hľadiska.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01086-003, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti525 KBz IP adresy SEK po prihlásení