Number of the records: 1  

Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov

 1. Title Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov
  Author infoJana Coroničová Hurajová
  Author Coroničová Hurajová Jana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. S. 68 CD-ROM. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015 / Andrejkovič Marek ; Tkáč Michal ; Hajduová Zuzana ; Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4102-2
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.1 - Kombinatorika. Teória grafov
  Keywords grafy * kombinatorika * teória grafov * metódy kvantitatívne
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01098-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF384.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.