Number of the records: 1  

Ochrana zemepisných označení a možnosti jej rozšírenia na vnútornom trhu

 1. Title Ochrana zemepisných označení a možnosti jej rozšírenia na vnútornom trhu
  Parallel titleProtection of geographical indications and the possibility of extending on the internal market
  Author infoTatiana Košútová
  Author Košútová Tatiana EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF - zrušená
  Source document Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. S. 64-68 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Dudeková Alena ; Hlavatý Ivan ; Knošková Ľubica ; Leščáková Martina. ISBN 978-80-225-4224-1
  Výstup z projektu VEGA 1/0635/14 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku
  NoteVEGA 1/0635/14
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  Keywords označovanie tovarov * výrobky domáce * vlastníctvo duševné * etikety * know-how * kvalita tovaru * ochrana trhu * Európska únia
  AnnotationZemepisné označenie, ako jedno z chránených označení sa môže použiť na výrobok, ktorý má konkrétny zemepisný pôvod, kvalitu a vlastnosti alebo dobré meno, ktoré možno pripísať danému miestu pôvodu. Prínosy rozšírenia ochrany zemepisných označení formuloval Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vo svojom stanovisku k možnému rozšíreniu ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01720-011, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti311.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.