Number of the records: 1  

Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity

 1. Title Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity
  Parallel titleOn Quantitative Insight on the Impact of Asymmetric Information on the Theory of Trust and Reciprocity Theory
  Author infoMatúš Kubák, Vladimír Gazda, Zuzana Lejková, Jozef Nemec
  Author Kubák Matúš
  Co-authors Gazda Vladimír
  Lejková Zuzana
  Nemec Jozef
  Source documentSociální studia. Roč. 12, č. 4 (2015), s. 31-56. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1214-813X
  NoteRegistrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 519.8 - Operačný výskum
  Keywords experimenty * hry ekonomické * investície * informácie asymetrické * hypotézy
  AnnotationExperiment investičnej hry rozšírený o možnosť sledovania efektu reputácie, efektu učenia sa a step out efektu. Prispieva k chápaniu vplyvu asymetrickej informácie v dlhšej perspektivite budovania reputácie a dôvery. Prínosom experimentu je aj interpretácia výsledkov vo vzťahu k podobným experimentom.
  Registered inSCOPUS
  DatabaseARTICLES
  No. of Archival CopyE15 01788-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.