Number of the records: 1  

Analysis and forecast of the company`s value

 1. Title Analysis and forecast of the company`s value
  TranslationAnalýza a odhad hodnoty podniku
  Author infoAnna Harumová
  Author Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ecoletra.com : scientific eJournal. Vol. 2, no. 1 (2016), pp. 94-106 online. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748
  Issue dataObr., rovnice
  NoteVEGA 1/1607/2015. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords analýza hodnotová * hodnota podniku * odhad hodnoty
  AnnotationVýznam implementácie stratégií v podnikoch. Aktuálne prístupy k implementácii; metódy a modely oceňovania podniku. Ocenenie podniku na základe cash flow. Odhady obratu v ocenených podnikoch.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00569-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2016: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti8.5 MBz IP adresy SEK po prihlásení