Number of the records: 1  

Právna úprava sankcií za porušenie účtovných predpisov v Slovenskej republike a Českej republike

 1. Title Právna úprava sankcií za porušenie účtovných predpisov v Slovenskej republike a Českej republike
  Author infoJan Molín, Daša Mokošová
  Author Molín Jan
  Co-authors Mokošová Daša EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 21, č. 5 (2016), s. 38-45. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords sankcie * Slovensko * Česko * predpisy právne * pravidlá účtovné
  AnnotationTakmer v každej ľudskej činnosti, teda aj v oblasti účtovníctva môže dôjsť k takým rozhodnutiam s dopadom na účtovanie a vykazovanie skutočností tvoriacich predmet účtovníctva, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. V prípade porušenia právnych predpisov v zmysle dopustenia sa správneho deliktu, bez ohľadu na to, či išlo o úmyselné alebo neúmyselné konanie, sú účtovné jednotky vystavené sankciám, resp. pokutám.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00291-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2016: 5