Number of the records: 1  

Premeny vodného diela Gabčíkovo a zamestnanosť

 1. Title Premeny vodného diela Gabčíkovo a zamestnanosť
  Author infoPeter Žikavský
  Author Žikavský Peter
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 59, č. 7-8 (2016), s. 25-29. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords prostredie životné * prostredie prírodné * výroba energie * energia vodná * zamestnanosť
  AnnotationHlavné výzvy, ktorým musí čeliť prevádzkovateľ vodného diela Gabčíkovo v súčasnosti, najmä príprava a realizácia generálnych opráv, ako aj samostatná prevádzka v aktuálnych zmenených ekonomických podmienkach. História a etapy vzniku SVD G-N.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2016: 7-8