Number of the records: 1  

Kam smeruje znalecká činnosť?

 1. Title Kam smeruje znalecká činnosť?
  Parallel titleWhere is going expert activity?
  Author infoMiroslav Jakubec
  Author Jakubec Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. S. 15-18. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Židó Marián ; Sieglová Ingrid ; Čorejová Tatiana ; Šúbertová Elena ; Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja Medzinárodný vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4278-4
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords znalectvo * znalci * oceňovanie * ohodnocovanie podniku * legislatíva * zákony * história * Slovensko
  AnnotationHistorický pohľad na vývoj znaleckej činnosti. Medzníky znaleckej činnosti. Základné metódy stanovenia hodnoty podniku ako celku. Prijatie vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ktorá je platná do dnešného dňa. Čas na zmenu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00743-003, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti1.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení