Number of the records: 1  

Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy

 1. Title Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy
  Author infoDaniela Breveníková
  Author Breveníková Daniela EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. S. 285-292. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Štefančík Radoslav ; Repka Richard ; Liďák Ján ; Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4292-0
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0347/15. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords rétorika * štylistika * zásoba slovná * sémantika * syntax * komunikácia * prejavy * kampane volebné
  AnnotationSémantická analýza a pragmatické aspekty americkej prezidentskej rečníckej kampane. Vybrané lexikálne a syntakticko-štylistické prostriedky používané v prejavoch zahraničnej politiky. Analýza a reakcie médií na danú rétoriku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00907-010, originál dokumentu