Number of the records: 1  

Politická lingvistika?

 1. Title Politická lingvistika?
  Author infoPavol Adamka
  Author Adamka Pavol
  Source document Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. S. 11-19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Štefančík Radoslav ; Repka Richard ; Liďák Ján ; Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4292-0
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * filológia * morfológia * lexikológia * syntax * jazyk odborný * politika
  AnnotationNiektoré problémové aspekty terminologického zadefinovania politickej lingvistiky v systéme jazykovedy ako celku, ale aj vo vzťahu k iným jazykovedným disciplínam. Opisný charakter súčasnej politolingvistiky.
  DatabaseARTICLES