Number of the records: 1  

IROP prioritná os 3 - analýza a aktuálny model podpory

 1. Title IROP prioritná os 3 - analýza a aktuálny model podpory
  Author infoKristína Baculáková
  Author Baculáková Kristína EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. S. 37-44 online. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016 / Kadvanová Katarína ; Klenka Michal ; Valačai Peter ; Vlková Eva ; Balhar Víťazoslav ; Strážovská Helena ; Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4365-1
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov., angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords priemysel kreatívny * kreativita * kultúra * umenie * podnikanie * plán * Slovensko * Európska únia
  AnnotationPodpora kreatívneho priemyslu na Slovensku a prijatie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Vybrané priority a aktivity Akčného plánu. Kultúrny a kreatívny priemysel v rámci výzvy. Vybrané príklady fungovania kreatívnych centier z Európskej únie. Príležitosti a hrozby výzvy.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01660-002, online

Number of the records: 1