Number of the records: 1  

China on the path towards leadership in tertiary education

 1. Title China on the path towards leadership in tertiary education
  TranslationČína na ceste k líderstvu v terciárnom vzdelávaní
  Author infoZuzana Kittová, Michaela Královičová
  Author Kittová Zuzana EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Královičová Michaela EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). Pp. 503-511. - Valencia : IATED Academy, 2017 / Gómez Chova L. ; López Martínez A. ; Candel Torres I. ; INTED 2017 International technology, education and development conference. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079
  Issue dataMp., tab.
  NoteVEGA 1/0897/17. - Popis urobený: 11.4.2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSpain
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie terciárne * vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * školy vysoké * Čína * Európska únia * internacionalizácia * porovnanie medzinárodné * analýzy
  AnnotationAnalýza súčasného terciárneho vzdelávania v Číne. Vplyv podporných schém "Projekt 211" a "Projekt 985", ktoré spustila čínska vláda v rokoch 1995 a 1998, na celkové zlepšenie kvality a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania. Porovnanie so stavom v Európskej únii.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00079-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti4.5 MBz IP adresy SEK po prihlásení