Number of the records: 1  

Sociálny fond - tvorba a čerpanie

 1. Title Sociálny fond - tvorba a čerpanie . (1.)
  Author infoJán Mintál
  Author Mintál Ján
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Roč. 12, č. 5 (2017), s. 54-56. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zamestnávatelia * politika sociálna podniková * fond sociálny
  AnnotationSociálny fond je významný nástroj realizácie sociálnej politiky každého zamestnávateľa a jeden zo zdrojov jej financovania. Subjekty povinné vytvárať sociálny fond. Tvorba sociálneho fondu. Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Povinný a nepovinný prídel do sociálneho fondu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 5