Number of the records: 1  

Tradičné a aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe

 1. Title Tradičné a aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe
  TranslationActivating forms and methods of undergraduate education
  Author infoJudita Táncošová
  Author Táncošová Judita
  Source document Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Roč. 13, č. 1 (april 2017), s. 27-32. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords výučba vedecká * kvalita vzdelávania * vzdelávanie vysokoškolské
  AnnotationOdovzdávanie a osvojovanie si vedomostí sa nevyhnutne musí preniesť do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania. Jednou z hlavných úloh je zvyšovanie kvality všetkých foriem pedagogického procesu na vysokých školách, ktoré sú uplatňované pri výučbe a tie je potrebné neustále sledovať a zdokonaľovať. Od kvality vyučovania a učenia závisí kvalita vzdelania a od kvality vzdelania závisí pokrok jednotlivcov, ako aj pokrok celej spoločnosti. Tým, že sa budú zlepšovať možnosti získavania nových poznatkov, bude sa zvyšovať aj úroveň vzdelávania. To si vyžaduje zdokonaľovanie didaktických pomôcok a zavádzanie nových metód do vyučovania, ku ktorým patrí na jednej strane skvalitňovanie tradičných vyučovacích metód a na druhej strane zavádzanie aktivizujúcich vyučovacích metód. Vyššia kvalita vzdelávania sa dá najlepšie dosiahnuť vhodnou kombináciou oboch vyučovacích metód.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF276.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1