Number of the records: 1  

Najnovšie anglicizmy v slovenskej printovej ekonomickej literatúre

 1. Title Najnovšie anglicizmy v slovenskej printovej ekonomickej literatúre
  Parallel titleNew words of English origin used in Slovak print economic literature
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. S. 44-48 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017 / Kvapil Roman ; Dulebová Irina ; Šajgalíková Helena ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4388-0
  NoteRes. slov., angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * slovenčina * tlač * časopisy * ekonómia
  AnnotationPríčiny prieniku anglicizmov do slovenčiny. Výskyt najnovších anglicizmov v slovenskej printovej ekonomickej literatúre, konkrétne v týždenníku o ekonomike a podnikaní TREND (ročník vydania 2015). Monitoring aktuálnej situácie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00342-008, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti249.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení