Number of the records: 1  

Comparative analysis of small and medium-sized business criteria in Russia and other countries

 1. Title Comparative analysis of small and medium-sized business criteria in Russia and other countries
  TranslationKomparatívna analýza kritérií malých a stredných podnikov v Rusku a iných krajinách
  Author infoAntonio Campa, Dmitri Aleksandrovich Pletnev, Ekaterina Vladimirovna Nikolaeva
  Author Campa Antonio
  Co-authors Pletnev Dmitri Aleksandrovich
  Nikolaeva Ekaterina Vladimirovna
  Source document Journal of management and business : research and practice. Vol. 9, no. 1 (2017), s. 5-18. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords podnikanie malé * podnikanie stredné * podnik malý * podnik stredný * analýza komparatívna * Rusko * Európska únia * USA * Japonsko * porovnanie medzinárodné
  AnnotationDefinícia malých a stredných podnikov v Rusku, Európe, USA, Japonsku a Kazachstane. Vymedzenie sociálnych a ekonomických rozdielov medzi štátmi a ich vplyv na svetovú ekonomiku. Záverečná tabuľka obsahuje finančné limity a počet pracovníkov pre malé a stredné podnikanie v jednotlivých štátoch.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2017: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.