Number of the records: 1  

Zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu

 1. Title Zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu
  TranslationRepresentation by a barrister in supervisory proceedings
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 25, č. 4 (August 2017), s. 18-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poriadok právny * dohľad nad finančným trhom * splnomocnenie * advokáti * advokácia
  AnnotationZákon o dohľade nad finančným trhom v tretej časti obsahuje reguláciu konania vo veciach dohľadu, v ktorom je vylúčená subsidiárna aplikácia správneho poriadku. Právna úprava neurčuje obligatórne zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu. Ide o voľbu účastníka konania. Poskytovanie právnych služieb advokátom v predmetnom konaní zahŕňa množstvo právnych aspektov. Bližšie vymedzenie plnomocenstva.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00417-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF159.2 KBverejne dostupné