Number of the records: 1  

Určenie hodnoty podniku s dôrazom na trhovú koncepciu

 1. Title Určenie hodnoty podniku s dôrazom na trhovú koncepciu
  TranslationDetermining the value of a company with emphasis on market concept
  Author infoElena Drabiková
  Author Drabiková Elena
  Source document Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 14-19 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224
  NotePopis urobený: 14.9. 2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords metódy ohodnocovania * podnik * hodnota trhová * oceňovanie transferové * oceňovanie ekonomické
  AnnotationPrehľad metód pre finančné ocenenie podniku. Ukazovatele trhovej hodnoty podniku. Najpoužívanejšie metódy oceňovania analytikmi v praxi.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF541.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1