Number of the records: 1  

Online reputation management as an integral part of company business management

 1. Title Online reputation management as an integral part of company business management
  TranslationOnline reputačný manažment ako dôležitá súčasť podnikového manažmentu
  Author infoVladimír Hojdik, Štefan Majtán
  Author Hojdik Vladimír EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Majtán Štefan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. Pp. 76-83 online. - Brno : Masaryk University, 2017 / Janošová Lenka ; Kuchynková Ladislava ; Cenek Martin ; Blažek Ladislav ; Cenek Martin ; ISCOBEMM 2017 International scientific conference of business economics, management and marketing. ISBN 978-80-210-8714-9
  Issue dataTab.
  NoteAPVV-15-0511. - Popis urobený: 22.9.2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords riadenie * riadenie podnikové * manažment * marketing manažment * podnik * internet * médiá sociálne * stránky webové * technológie informačné * technológie komunikačné * práca s verejnosťou * meno obchodné * komunikácia marketingová * komunikácia elektronická * imidž * manažment značky
  AnnotationReputácia firmy ako dôležitý faktor ovplyvňujúci imidž spoločnosti v očiach verejnosti. Rozšírenie internetu, digitálnych technológií, a tým aj online marketingu a online podnikateľských aktivít, viedlo k rozšíreniu reputačného manažmentu aj do online prostredia (ORM, online reputation management). Reputácia verzus online reputácia. Analýza sentimentu ako metóda merania online reputácie.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00475-004, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti279.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení