Number of the records: 1  

Actual questions of risk Management in models affecting enterprise performance

 1. Title Actual questions of risk Management in models affecting enterprise performance
  TranslationAktuálne otázky riadenia rizík v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť podniku
  Author infoBeáta Šofranková, Dana Kiseľáková, Jarmila Horváthová
  Author Šofranková Beáta
  Co-authors Kiseľáková Dana
  Horváthová Jarmila
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 65, č. 7 (2017), s. 644-667. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords riadenie rizík * risk management * kapitál vlastný * výkonnosť podniku * riziko podnikateľské
  AnnotationNávrh modelu na posúdenie výkonnosti podniku, ktorý akceptuje výsledky vybraných finančných indikátorov, modelov ex ante a rizík. Pri identifikácii rizík boli aplikované dva prístupy k výpočtu nákladov na vlastný kapitál. Prvý prístup vychádzal z výpočtu nákladov na vlastný kapitál modelom CAPM, s akceptáciou externých a syste¬matických rizík. Druhý prístup bol založený na Build-up modeli s akceptáciou interných a nesystematických rizík.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2017: 6-10

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF349 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.