Number of the records: 1  

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom

 1. Title Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom
  Author infoAndrea Berková
  Author Berková Andrea
  Source document Poradca. Roč. 23, č. 3 (2018), s. 5-120. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords pokladnice registračné * elektronizácia * zákony * komentáre * Slovensko * 2008-2017
  AnnotationZákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 180/2017 Z.z.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 3

Number of the records: 1