Number of the records: 1  

Financial crisis and business cycle

 1. Title Financial crisis and business cycle
  Author infoValéria Dziurová
  Author Dziurová Valéria EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source documentSGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria, Book 1, vol. 4. Pp. 317-324. - Sofia : STEF92 Technology, 2017 ; SGEM 2017 International scientific conference. ISBN 978-619-7408-15-4
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionBulgaria
  Keywords cykly hospodárske * kríza finančná * kríza hospodárska * banky * úver bankový * teória kríz * teória ekonomického rastu
  AnnotationPopis teórie hospodárskych cyklov a vzniku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Globálna finančná kríza jasne demonštrovala úlohu bankových úverov v šírení finančnej krízy a hospodárskych cyklov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00575-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti9.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení