Number of the records: 1  

Sentiment analysis and online reputation of automotive companies in Slovak republic

 1. Title Sentiment analysis and online reputation of automotive companies in Slovak republic
  TranslationAnalýza sentimentu a online reputácie podnikov v automobilovom priemysle na Slovensku
  Author infoMária Kozáková, Vladimír Hojdik
  Author Kozáková Mária EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Hojdik Vladimír EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. Pp. 946-954 online. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017 / Slavíčková Pavla ; Mládková Ludmila ; Jašek Roman ; Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models International scientific conference. ISBN 978-80-244-5233-3
  Issue dataObr., sch., tab.
  NoteI-17-108-00. - Popis urobený: 21.11.2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords marketing * komunikácia marketingová * komunikácia elektronická * podnik * internet * imidž * manažment značky * priemysel automobilový * Slovensko
  AnnotationTeoretické pozadie a prehľad literatúry o podnikovej reputácii so zameraním na reputáciu v online prostredí - online reputácia (povesť). Analýza sentimentu ako metóda merania online reputácie. Analýza troch svetových automobilových spoločností pôsobiacich na Slovensku: Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a Kia Motors Slovakia.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00633-020, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti653 KBz IP adresy SEK po prihlásení