Number of the records: 1  

Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia

 1. Title Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia
  Author infoMirjana Hladika, Daša Mokošová, Jan Molín
  Author Hladika Mirjana
  Co-authors Mokošová Daša EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Molín Jan
  Source documentEconomy of Eastern Croatia - vision and growth : 6th International scientific symposium : Osijek, 25th -27th May 2017, Croatia. Pp. 1028-1044. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017 ; Economy of Eastern Croatia - vision and growth International scientific symposium / Cini Vladimir. ISSN 1848-9559
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCroatia
  Keywords účtovníctvo * regulácia * výkazníctvo finančné * Chorvátsko * Slovensko * Česko * porovnanie medzinárodné
  AnnotationRegulatórny rámec účtovníctva a finančného výkazníctva a skúmanie organizácie účtovníckej profesie vo vybraných krajinách EÚ. Porovnanie národných rámcov účtovníctva Chorvátska, Slovenska a Česka, rozdiely a podobnosti.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00732-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti17.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení