Number of the records: 1  

Zur Stellung der Kontrastiven Linguistik in sprachwissenschaftlichen Forschungen. Theoretische Grundlagen und Merkmale

 1. Title Zur Stellung der Kontrastiven Linguistik in sprachwissenschaftlichen Forschungen. Theoretische Grundlagen und Merkmale
  TranslationK postaveniu kontrastívnej lingvistiky v rámci vedeckého výskumu jazykov. Teoretické základy a charakteristiky
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. S. 25-43 [1,01 AH]. - Brno : Tribun EU, 2017 / Seresová Katarína ; Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša. ISBN 978-80-263-1354-0
  Issue dataSch., tab.
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageGerman
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords nemčina * jazykoveda * jazyky cudzie * fonetika * slovenčina * analýza komparatívna
  AnnotationVymedzenie, definícia a metodologické predpoklady kontrastnej lingvistiky. Najnovší vývoj a súčasné trendy v danej oblasti. Porovnávacia analýza nemčiny a slovenčiny z fonetického hľadiska - porovnanie vokálnych systémov a akustické a perceptívne analýzy.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00869-004, kópia titul. strany