Number of the records: 1  

The Performance of Slovakia according to regional competitiveness index

 1. Title The Performance of Slovakia according to regional competitiveness index
  TranslationPostavenie Slovenska podľa indexu regionálnej konkurencieschopnosti
  Author infoDana Kiseľáková, Elena Širá, Beáta Šofranková
  Author Kiseľáková Dana
  Co-authors Širá Elena
  Šofranková Beáta
  Source document Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 14, č. 2 (2017), s. 23-30. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * analýza ekonomická * konkurencieschopnosť * indexy * Európska komisia
  AnnotationAnalýza pozície Slovenska so zreteľom na hodnoty indexu regionálnej konkurencieschopnosti uverejnené Európskou komisiou.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2017: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.