Number of the records: 1  

Readability and Vocabulary - The Variables Affecting Text Difficulty

 1. Title Readability and Vocabulary - The Variables Affecting Text Difficulty
  TranslationČitateľnosť a slovná zásoba - parametre vyplývajúce na zložitosť textu
  Author infoZuzana Hrdličková
  Author Hrdličková Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source documentFrom Here to There: Regional and World Perspektive on Language, Literature and Culture. S. 17-27. - Nowy Sacz : Wydawnistwo Naukowe Panstwowj Wyszej Szkoly Zawodowej, 2017 / Pawelec Andrzej ; Žarska Anna. ISBN 978-83-65575-13-5
  Issue dataTabuľky
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * články * zásoba slovná * meranie * lexikológia * syntax * zručnosti * gramatika
  AnnotationMeranie čitateľnosti na základe Fog indexu - indexu čitatateľnosti. Skúmanie pravdivosti a vyvrátiteľnosti lingvistických hypotéz na základe vybratých textov pre stredné školy. Ako hlavné kritériá boli určené čitateľnosť a slovná zásoba textu.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 01007-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti10.6 MBz IP adresy SEK po prihlásení