Number of the records: 1  

Teoretické východiská enviromentálneho zdaňovania

 1. Title Teoretické východiská enviromentálneho zdaňovania
  Parallel titleThe Theoretical Backround of Environmental Taxation
  Author infoJuraj Válek, Jana Kušnírová
  Author Válek Juraj EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Kušnírová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source documentHospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. S. [1-6] online. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017 ; Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov medzinárodná vedecká konferencia / Nemec Juraj ; Uramová Mária. ISBN 978-80-557-1355-7
  NoteAPVV-15-0322
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane ekologické * politika environmentálna * externality * teórie daňové * dane nepriame * prostredie životné * OECD
  AnnotationPriblíženie názorov vybraných ekonómov na nástroje environmentálnej politiky. Environmentálna daň a teoretické riešenie negatívnych externalít, ktoré ju ovplyvňujú.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 01006-009, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti5.7 MBz IP adresy SEK po prihlásení