Number of the records: 1  

Usefulness of Corpus Linguistic Methods in the Analysis of Phrasemes in Journalistic Texts

 1. Title Usefulness of Corpus Linguistic Methods in the Analysis of Phrasemes in Journalistic Texts
  Parallel titleUtilité des méthodes de linguistiques de corpus dans l’analyse des phrasèmes dans les textes journalistiques
  TranslationUžitočnosť metód korpusovej lingvistiky pri analýze frazém v žurnalistických textoch
  Author infoIveta Dinžíková
  Author Dinžíková Iveta EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source documentXLinguae. Vol. 11, no. 1 (2018), pp. 347-364. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť, 2018. ISSN 1337-8384
  Issue dataTab.
  NoteRegistrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageFrench
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * jazykoveda * preklady odborné * francúzština * slovenčina * žurnalistika
  AnnotationUžitočnosť korpusových jazykových metód v analýze fráz v novinárskych textoch. Analýza fráz obsahujúcich etnonym vo francúzskom a slovenskom jazyku v štyroch jednojazyčných korpusoch novinárskych textov.
  Public work categoryADN
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00033-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF745.1 KBverejne dostupné