Number of the records: 1  

Impact of Changes in Accounting Regulation on Sanctions for Its Violation in Selected Countries

 1. Title Impact of Changes in Accounting Regulation on Sanctions for Its Violation in Selected Countries
  TranslationVplyv zmien v účtovných pravidlách na sankcie kvôli ich porušeniu vo vybraných krajinách.
  Author infoDaša Mokošová, Rasa Subačienė, Mirjana Hladika, Jan Molín
  Author Mokošová Daša EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Co-authors Subačienė Rasa
  Hladika Mirjana
  Molín Jan
  Source document Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic, Part I.. P. 599-608. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017 / Čulík Miroslav ; Čulík Miroslav ; Dluhošová Dana ; Financial Management of Firms and Financial Institutions International Scientific Conference. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X
  Issue dataTabuľky
  NoteKEGA 026EU-4/2016. - Popis urobený: 7.3.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords účtovníctvo * pravidlá účtovné * priestupky * sankcie * pokuty * zákony ekonomické * východná Európa
  AnnotationVplyv národných a medzinárodných požiadaviek na zmeny v sankciách kvôli porušeniu účtovných pravidiel a v konceptoch správnych priestupkov podľa účtovnej legislatívy platnej v Chorvátsku, Českej republike, Litve a na Slovensku.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 01120-007, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti426.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení