Number of the records: 1  

Právne aspekty vybraných pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

 1. Title Právne aspekty vybraných pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  TranslationLegal Aspects of Selected Rules of Activity in Relation to the Client when Performing Financial Intermediation and Financial Advisory
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia Iuridica Cassoviensia. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 42-50 online. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995
  NotePopis urobený: 21.3.2018
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poradcovia finanční * sprostredkovatelia finanční * úpravy právne * poradenstvo finančné * klienti
  AnnotationFinanční agenti a finanční poradcovia predstavujú „prepojenie“ medzi finančnou inštitúciou a klientom. Právna úprava zakotvuje pravidlá pre finančných agentov a finančných poradcov už pre prvý kontakt s klientom. Ukladá povinnosť ich klasifikácie a delenia do zákonne definovaných kategórií.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00049-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF412.8 KBverejne dostupné
Number of the records: 1