Number of the records: 1  

Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien

 1. Title Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien : správa o výsledkoch riešenia projektu č. I-17-101-00 mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017
  Author infozodpovedný riešiteľ: Martin Dluhoš, spoluriešitelia: Jana Kočkovičová, Adam Síbert, posudzovatelia: Erik Šoltés, Pavol Povala
  Author Dluhoš Martin EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Kočkovičová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Síbert Adam EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Another authors Šoltés Erik (Recenzent) EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Povala Pavol (Recenzent)
  Issue dataKošice, 2018. - 8 s. + 10 príloh
  NoteI-17-101-00.
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady
  Keywords oceňovanie * nehnuteľnosti * zdaňovanie * ceny trhové * Slovensko
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00054-001, originál dokumentu


Number of the records: 1