Number of the records: 1  

Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic

 1. Title Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic
  TranslationPracovná intenzita domácností: Multinomická logistická regresia a korešpondenčná analýza pre Slovenskú republiku
  Author infoErik Šoltés, Mária Vojtková, Tatiana Šoltésová
  Author Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Vojtková Mária EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Šoltésová Tatiana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document Statistika : statistics and economy journal. Vol. 98, no. 1 (2018), s. 19-36 online. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1804-8765
  NoteVEGA 1/0548/16. - Popis urobený: 5.4.2018. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords analýza regresná * metódy štatistické * vylúčenie sociálne * chudoba * nezamestnanosť
  AnnotationVylúčenie z trhu práce ako vážny sociálny problémom, ktorým sa zaoberá Stratégia Európa 2020. Zatiaľ čo v minulosti pozornosť štatistikov a sociológov v boji proti chudobe a sociálneho vylúčenia sa sústreďovala najmä na príjmovú chudobu a materiálnu depriváciu, v poslednom čase mnohé štúdie a analýzy sú oveľa viac zamerané na prácu. Domácnosti využívajú svoj pracovný potenciál na menej ako 20%, majú veľmi nízku pracovnú intenzitu a členovia týchto domácností sú zahrnutí do populácie ľudia, ktorým hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie. Okrem toho nízke využívanie pracovného potenciálu domácností riziko príjmovej chudoby a hrozba materiálnej deprivácie výrazne narastajú. Analýza intenzity slovenských domácností je založená na faktoroch, ktoré monitoruje EU-SILC 2015.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00070-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF264.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1