Number of the records: 1  

Security of the Business Organizations As a Result of the Economic Crisis

 1. Title Security of the Business Organizations As a Result of the Economic Crisis
  TranslationBezpečnosť obchodných organizácií ako výsledok ekonomickej krízy
  Author infoNadežda Jankelová, Andrea Jankurová, Martina Beňová, Zuzana Skorková
  Author Jankelová Nadežda EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Jankurová Andrea
  Beňová Martina EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Skorková Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. Vol. 5, no. 3 (2018), pp. 659-671 online. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282
  NoteVEGA 1/0109/17. - Popis urobený: 23.4.2018. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionLithuania
  Keywords kríza hospodárska * manažment * manažment štíhly * štruktúra organizačná * bezpečnosť ekonomická * rozvoj trvalo udržateľný * prostredie podnikateľské * klaster * metódy štatistické
  AnnotationRiešenie bezpečnosti a otázok udržateľnosti prameniacich z globálnej ekonomickej krízy podnikateľmi a organizáciami. Jeden z najnovších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich obchodných trendov je vytvorenie sietí a klastrov. Výskum na vzorke 115 zahraničných a domácich spoločností podnikajúcich na Slovensku. Analýza vnímania vytvárania hospodárneho manažmentu, projektového manažmentu a strategických aliancií v období krízy a v súčasnosti. Využitie deskriptívnych a induktívnych štatistických metód.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00108-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF623.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1