Number of the records: 1  

Do Important Network Actors Form Important Ties?

 1. Title Do Important Network Actors Form Important Ties?
  TranslationVytvárajú dôležité objekty v sieti dôležité väzby?
  Author infoJana Coroničová Hurajová, Tomáš Madaras
  Author Coroničová Hurajová Jana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Madaras Tomáš
  Source documentAPLIMAT 2018 : 17th conference on applied mathematics : Proceedings : February 6 - 8, 2018, Bratislava, Slovak Republic. Pp. 260-269. - Bratislava : Spektrum STU, 2018 ; APLIMAT 2018 conference on applied mathematics / Baicoianu Alexandra ; Bruni Fabio. ISBN 978-80-227-4765-3
  NoteITMS 313011D232
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords matematika * matematika aplikovaná * kombinatorika * grafy * teória grafov * teória hier * ekonómia behaviorálna * siete sociálne
  AnnotationAnalýza sociálnej siete z pohľadu šírenia informácií - určenie prvkov, cez ktoré tečie najviac informácií, a najvyužívanejších liniek. Medziľahlostná centralita, hranová medziľahlostná centralita, prizma, náhodný graf, Barabási-Albertov model.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00127-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF854.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.