Number of the records: 1  

Comparison of Income Poverty and Social Exclusion in the EU in 2008 and 2016

 1. Title Comparison of Income Poverty and Social Exclusion in the EU in 2008 and 2016
  TranslationPorovnanie príjmovej chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ v rokoch 2008 a 2016
  Author infoErik Šoltés, Tatiana Šoltésová
  Author Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Šoltésová Tatiana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland. P. 473-482. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018 / Papiez Monika ; Śmiech Sławomir ; The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena International Conference. ISBN 978-83-65907-20-2
  NoteVEGA 1/0548/16. - Popis urobený: 15.5.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  Keywords príjmy * príjmy domácností * príjmy obyvateľstva * príjmy osobné * štruktúra ekonomická * štruktúra mzdy * štruktúra sociálna * vylúčenie sociálne * nezamestnanosť * chudoba * Európska únia
  AnnotationZmapovanie priestorového rozdelenia príjmovej chudoby a sociálneho vylúčenia z pohľadu trojrozmernej koncepcie vrátane chudoby, materiálnej deprivácie a nezamestnanosti v EÚ v rokoch 2008 a 2016 (najnovšie dostupné údaje z prieskumu EU-SILC a vybrané štatistiky poskytnuté Eurostatom). Na tento účel sa použili viacnásobné štatistické metódy, ako je korelačná analýza, faktorová analýza a klastrová analýza.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00178-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF346.4 KBverejne dostupné