Number of the records: 1  

Corpus-Based Approach: Phrasemes With English, Chinese and Turkish Key Words

 1. Title Corpus-Based Approach: Phrasemes With English, Chinese and Turkish Key Words
  Parallel titleCorpus-based prístup: frazémy s kľúčovými slovami – anglický, čínsky, turecký
  Author infoIveta Dinžíková
  Author Dinžíková Iveta EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. S. 55-69 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kvapil Roman ; Šajgalíková Helena ; Spišiaková Mária ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4492-4
  NoteKEGA 030EU-4/2016
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * slovenčina * francúzština * jazyk materinský * jazyky cudzie * kultúra * analýzy * komunikácia
  AnnotationPrezentácia špecifických a významých frazém pre francúzsku a slovenskú kultúru, pričom jednotlivé frazémy pozostávajú z jedného z troch etnoným (anglický–anglais, čínsky–chinois, turecký–turc). Analýza v 4 monolingválnych textových korpusoch (dva vo francúzštine, dva v slovenčine) pomocou kontrastívneho prístupu (corpus-based), korpusovej lingvistiky (relatívna frekvencia). Vyhľadávací jazyk CQP/CQL.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00198-005, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti311.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení