Number of the records: 1  

Zelená farba v kontexte angickej odbornej literatúry

 1. Title Zelená farba v kontexte angickej odbornej literatúry
  Parallel titleGreen Colour in ESP Context
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. S. 140-146 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kvapil Roman ; Šajgalíková Helena ; Spišiaková Mária ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4492-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * terminológia * literatúra * jazyk odborný * jazyky cudzie * angličtina * slovenčina * farby * ekonómia * ekológia * komunikácia
  AnnotationFarby v kontexte ekonomickej odbornej literatúry. Zelená (green) v jazykovom kontexte. Dvojslovné spojenia, v ktorých vystupuje adjektívum "green" ako determinant ďalšieho komponentu – podstatného mena. Ich charakteristika a zoznam. Východiskové sú anglické odborné ekonomické texty tematicky orientované na ekologické otázky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00198-008, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti220.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení