Number of the records: 1  

Zákonné povinnosti zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch

 1. Title Zákonné povinnosti zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch
  Author infoMiroslav Tichý
  Author Tichý Miroslav
  Source document Poradca. Roč. 23, č. 12 (2018), s. 274-279. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zamestnávatelia * zamestnanci * povinnosti zamestnávateľov * vzťahy pracovnoprávne * prekážky v práci * politika sociálna podniková * čas pracovný * pomer pracovný * skončenie pomeru pracovného * dohody pracovné
  AnnotationPracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. Zamestnávateľ je povinný určiť rozdelenie pracovného času zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca do tarifného stupňa náročnosti práce. Prekážky v práci. Podniková sociálna politika. Zodpovednosť zamestnávateľa voči zamestnancovi za škodu na veciach. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 12