Number of the records: 1  

Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies

 1. Title Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies
  TranslationDynamické charakteristiky produkcie vo vybraných ekonomikách
  Author infoKarol Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková
  Author Szomolányi Karol EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Co-authors Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Pp. 366-372. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Brezina Ivan ; Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-07-5
  NoteVEGA 1/0294/18. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dynamika ekonomiky * vývoj hospodársky * rozvoj hospodársky * výroba * produkt domáci hrubý * volatilita * cykly hospodárske * šoky hospodárske * metódy matematické * modely * rady časové * krajiny tranzitívne * regióny * Česko * Slovensko * Európska únia * eurozóna * USA
  AnnotationMeranie dlhodobých vplyvov na hospodársky cyklus pomocou Clarkovho modelu nepozorovaných zložiek (unobserved components model) na Slovensku, v Česku, EÚ a USA v období 1996-2017. Cyklické a trendové zložky výroby. Postkomunistické krajiny.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  Registered inWOS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00223-009, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF519.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.