Number of the records: 1  

Postavenie znalca a jeho expertízna činnosť pri hospopdárskej kriminalite

 1. Title Postavenie znalca a jeho expertízna činnosť pri hospopdárskej kriminalite
  Parallel titleThe Conduct of the Knowledge and Its Expertise Activities in Hospodary Criminality
  Author infoAnna Harumová
  Author Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava. S. 23-42. - Bratislava : MIpress, 2018 / Ilavský Miloslav ; Kačúr Marián ; Vyparina Marián ; Petráková Zora ; Antošová Naďa ; Gregušová Silvia ; Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí Medzinárodná odborná konferencia. ISBN 978-80-971021-3-5
  NotePopis urobený: 21.6.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kriminalita hospodárska * kriminalita finančná * znalci * súdnictvo * právo * činy trestné
  AnnotationSpolupráca znalca ekonomických znaleckých odvetví s vyšetrovateľmi ekonomických trestných činov v odvetviach účtovníctvo a daňovníctvo, personalistiku, kontroling, financie a v odbore oceňovania a hodnotenia podnikov.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00249-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti263.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení